Adviesraad Sociaal Domein Opsterland

Wij maken graag kennis met u!

Jouw inbreng doet ertoe

Even voorstellen: wij zijn de adviesraad sociaal domein Opsterland. We geven onafhankelijk advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland over alles wat te maken heeft met de zorgzame kant van de lokale samenleving en de (mogelijke) rol van de gemeente daarin.


Heb jij een binding met inwoners en/of instanties binnen het brede sociaal domein van de gemeente Opsterland en ben je bereid wat tijd te steken in belangrijk advieswerk? Dan zijn we op zoek naar jou!


Nieuwsgierig geworden? Voor wie we zijn, wat we precies doen en waarom jouw inbreng in onze raad zo belangrijk is verwijzen we je graag naar de rest van deze website. We zien uit naar je reactie.


Klik op de afbeelding hiernaast voor een uitgebreide beschrijving van de vacature!

Wie zijn wij

Wij zijn de adviesraad voor het sociaal domein in Opsterland. Wij adviseren de gemeente over allerlei onderwerpen die te maken hebben met sociale zekerheid, hulpverlening en ondersteuning. Dat doen wij op verzoek van de gemeente of vanuit onszelf.

 

Wat doen wij

Het brede terrein van jeugd, ouderen en participatie rekenen wij tot ons aandachtgebied. Het gaat over alle sociale onderwerpen die tot de taken van de gemeente behoren.  U kunt daarbij denken aan hulp bij opvoedingsproblemen en schulden maar ook aan financiële ondersteuning en mogelijkheden om als oudere langer thuis te kunnen wonen. Dit zijn maar voorbeelden maar zo heeft u een beeld van ons werkterrein.

 

Wat kunnen wij voor u doen

Maakt u gebruik van één of meerdere regelingen van de gemeente die tot het sociaal domein behoren? Dan horen wij graag wat uw ervaring is met hulpverlening en ondersteuning vanuit de gemeente Opsterland. Dat kan natuurlijk positief zijn of juist negatief. Wij krijgen graag een beeld van de sterke en zwakke punten van hulpverlening en ondersteuning van de gemeente zodat wij kunnen adviseren over wat goed gaat en wat moet verbeteren. Dat kunnen wij niet zonder uw ervaringen te horen. Wij komen daarom graag met u in contact!

 

Wij kunnen niet uw persoonlijke belangen bij de gemeente naar voren brengen, bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met een beslissing die is genomen. Wel adviseren wij over het beleid en uitvoeringsregels en doen dat ook als we ontdekken dat  de uitvoering daarvan tot problemen leidt bij de mensen waarvoor zij zijn bedoeld. Loopt u dus persoonlijk tegen problemen met de gemeente aan dan horen wij dat graag. Wij zullen dan onderzoeken of er meer mensen zijn met dezelfde ervaringen. Is dat zo,  dan kunnen wij de gemeente adviseren beleid en regels aan te passen.

 

Goed om te weten

Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons geregistreerd en uw ervaringen blijven anoniem. Uw naam zal dus nooit opduiken in een advies aan de gemeente dat wij uitbrengen naar aanleiding van uw ervaringen. Wij garanderen uw privacy.