Adviesraad Sociaal Domein Opsterland

De primaire taak van de Adviesraad is om vanuit het perspectief van gebruikers van voorzieningen, kwetsbare burgers en andere inwoners van Opsterland, de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren. 

Onze adviezen betreffen het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociale domein en de daaruit voortvloeiende activiteiten die door of onder regie van de gemeente worden uitgevoerd. 

Dit doen we om te bevorderen dat het ondersteuningsaanbod optimaal aansluit bij de behoeften van burgers in een kwetsbare situatie in de gemeente Opsterland.

Maak kennis met ons!