Planning 2024

Vergaderdata

De Adviesraad vergadert doorgaans eens per maand (op de eerste donderdagavond van de maand) in De Skâns te Gorredijk.

Via de knop hieronder kunt u het vergaderschema downloaden. 

In principe zijn de vergaderingen openbaar. Mocht u aanwezig willen zijn bij een van de vergaderingen, dan is het aan te raden om eerst contact te zoeken met de Adviesraad via adviesraadsd.opsterland@gmail.com