Onze werkwijze

Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein Opsterland heeft vier keer per jaar overleg met de wethouder Sociaal Domein van de gemeente Opsterland over veranderingen in het sociale domein.  Bij voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving vraagt de gemeente de Adviesraad hierover te adviseren waar het gaat om de gevolgen voor de inwoners.


De overeenkomst tussen gemeente en Adviesraad, de bevoegdheden van de Adviesraad en de wijze waarop advies wordt uitgebracht, zijn vastgelegd in drie documenten die u hieronder kunt downloaden.